Payday Loan

Bejelentkezés

Eseménynaptár

<<  Jan. 18  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Üzenőfal

Környezetvédelem.lap.hu

Greenfo

Természetvédelem

8.kp

A hazai adventív vízinövények bemutatása, hatásaikkal kapcsolatos ismeretterjesztés, figyelemfelhívás

Írta: Danyik Tibor

Az elmúlt évtizedben Európa szerte egyre nagyobb népszerűségre tettek szert az akvarisztika és a kerti aquakultúrák. Napjainkban szinte presztízs kérdés egy drágább ház építésénél, hogy van-e a kertben egy kisebb vagy nagyobb tavacska. Az akvarisztikának, mint hobbinak százezres nagyságrendű tábora van, és ez a szám folyamatosan növekszik. Ennél fogva az ez irányú növénykereskedelemre egyre nagyobb felvevőpiac jelentkezik Európában. Nem tartott sokáig míg hazánkban is felismerték a vízinövények termesztésében rejlő anyagi lehetőségeket. A környező országokban csak költséges beruházások után hozhatóak létre olyan termesztő telepek, melyek alkalmasak ilyen irányú növénytermesztésre, más országokban (USA, Ausztrália) pedig a már felmerült problémák miatt törvényileg tiltják bizonyos vízi hínárnövények termesztését, tartását és vásárlását. Nálunk minden feltétel adott a mediterrán, és szubtrópus vízinövények termesztésére, ugyanis hazánk igen gazdag termálvizekben. Ezek a vizek kiváló élőhelyet jelentenek olyan nem őshonos (adventív) vízi- és hínárnövényeknek, melyek az (alacsonyabb hőmérsékletű és télen befagyó )álló-, és folyóvizeinkben nem lennének képesek életben maradni. Ezeknek a vizeknek a jelentős részét már birtokba vették a vízi- és hínárnövények termesztésével foglalkozó kertészetek. A tevékenység gazdasági jelentőségénél fogva legtöbbször figyelmen kívül hagy minden más, egyéb gazdasági, vízvédelmi, rekreációs és természetvédelmi szempontot.

Az ilyen helyekről csak a növények ökológiai tűrőképessége szabja meg, hogy mikor és milyen messzire képesek kiszökni a kultúrából . Ezt elősegíthetik maguk a termesztők- mivel a kezelők nem gondoskodnak az elszigeteltségről,- a vízimadarak, a horgászok és kiszabadulhatnak még a természetes vízfolyásokkal való kapcsolat révén.

Hazánk természetes éghajlati adottságai csak néhány faj ökológiai igényeinek felelnek meg, és többségében csak a termálvizeinknek megfelelő lokális előfordulással lelhetők fel. Félő viszont, hogy a hazánkban is érzékelhető globális klímaváltozás, ami az enyhe telekben és forró nyarakban már az elmúlt néhány évben is észrevehető volt, és ami a növények elterjedését segíti elő. Egy jégmentes tél biztosíthatja a túlélőképletek vitalitását, ennek következtében a fertőzés nem csak vegetációs periódusra korlátozódik.

Hazánkban eddig csupán néhány kutató foglalkozott ezzel a speciális témával, és csupán egy nagyon szűk szakmai réteg van tisztában ezeknek a növényeknek a természetes vízi élővilágra gyakorolt hatásaival. Sok esetben a probléma megelőzhető lenne a tájékoztatással, ha például azt vesszük, hogy a kisgyerek a megunt akváriumának tartalmát, benne a növényekkel kiborítja valamelyik természetes vizünkbe.

A program célja tudományos és ismeretterjesztő stílusban elkészített plakátok és felismerést segítő szórólapok segítségével a társadalom minél több rétegének közvetíteni a fent vázolt problémát. Ez kiegészül a nagy példányszámú szaklapokban, képes heti- és napilapokban írott tudományos és ismeretterjesztő cikkekkel.

Az általunk készített, terepen is használható határozást és felismerést segítő kiadványok lehetővé teszik, hogy az érintettek (vízügyi, halászati- és természetvédelmi szakemberek, horgászok stb.) felismerjék és pontosan beazonosítsák az érintett fajt ,és tanácsokat kapjanak az egyes fajokkal kapcsolatos teendőkről. A korai felismerés sok esetben hasznos lehet, hogy megelőzzünk egy későbbi, invázióssá vált fajjal szembeni költséges védekezési eljárást.

A jelenleg nagy gazdasági, természetvédelmi, vagy egészségügyi problémákat okozó inváziós fajokat a társadalom széles rétege ismeri,- gondoljunk csak a parlagfűre!- ez a projekt minden szempontból hiánypótlónak mondható, még akkor is, ha nem minden társadalmi réteget érint.

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei, ideje, szakmai előzmények rövid ismertetése:

A projekt szempontjából azokat a helyeket célozzuk meg, ahol el tudjuk helyezni a kiadványainkat és az érintettek számára is elérhetőek, pl. nemzeti parkok épületei, vízügyi felügyelőségek, állomások, horgászegyesületek, a termálfürdők. A nagyobb kiadványok felsőoktatási intézményekbe, múzeumokba, önkormányzatokhoz és egyéb érintett civil, vagy állami szervezetekhez. A terepi határozást lehetővé tevő kiadványok az érintett civil és állami szervezetekhez kerülnének.

Az alábbi kiadványok készültek el 2009-ben:

-A4-es ismeretterjesztő szórólapok

-A1-es poszterek, két fajta

-A3-as laminált kivitelű terepi határozó
(Az elkészült kiadványok kisfelbontású másolatai letölthetők a http://zszk.hu/letoeltesek-prezentaciok/neofiton-vizinoevenyek linkről)

2004 óta folynak megfigyelések a hazánkban előforduló, aktuálisan és potenciálisan veszélyt jelentő adventív vízi- és hínárnövények körében. A fajok előfordulása, állománynagysága mellett, feljegyzésre kerültek azoknak a természetes élővilágra gyakorolt hatásaik, életmenetükkel, szaporodásukkal kapcsolatos tapasztalatok. Magyarországon a probléma még kevéssé ismert, ezért az ellenük alkalmazható védekezési módszerek külföldi tapasztalatok alapján kerültek összegyűjtésre.

A több, mint harminc eddig megfigyelt adventív vízi- és hínárnövény közül 22 faj került kiválasztásra, amelyekről részletes adatgyűjtés történt. Bemutatásuk egységes szempont szerint történt. A "Botta-Dukát – Mihály: Biológiai inváziók Magyarországon- Özönnövények II. " a KVVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmányköteteiben alkalmazott szempontrendszert követtük. A részletes adatgyűjtés felöleli az irodalmi adatokat, továbbá herbáriumi feldolgozásaikat, és beillesztésre kerültek a 2001-2007 között elvégzett szisztematikus terepbejárások eredményei is. Az adatok egy jelentős része publikálatlan, számos új felfedezést tartalmaz. Továbbá hínárnövények mindegyikéről azonos szempontok szerint részletgazdag rajzok készültek, részben élő növényről, részben herbáriumi anyagról és fényképről. A rajzok elkészítésénél törekedtünk azoknak bélyegeknek a hangsúlyosabb megjelenítésére, melyek határozást, elkülönítést tesznek lehetővé. Ezzel párhuzamosan folyik a fajokról egy fotósorozat készítése, amely a termőhelyi viszonyoktól, az általuk okozott problémákon át, szintén a minél pontosabb megismerést szolgálják. Az adventív hínárnövényekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatainkat tudományos konferenciákon (2007 Sopron, 2008 Gödöllő) és szakmai fórumokon mutattuk be.

Kik a tevékenység célcsoportjai, kiknek szól a projekt?

A projekttel elsősorban azokat a szakembereket szeretnénk informálni, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek az adventív vízi- és hínárnövények csoportjával. Ilyen célcsoportok: nemzeti parkok, horgász egyesületek, vízügyi felügyelőségek, kutatók, botanikusok, természetvédelmi szervezetek, valamint azok az iskolák és intézmények, ahol olyan diákok tanulnak, akik az előbbi területeken fognak elhelyezkedni.

Az érintett területekre ellátogató átlag embernek, mint érdekesség fog szólni, valamint fontos informálni az érintett önkormányzatokat és fürdőket. A nagy példányszámú újságokban megjelenő, figyelem felkeltő cikkekkel az információk egy része a nagyközönség számára is elérhető.

Az idegen nyelvű kiadványok lehetőséget adnak a hazánkba látogatók informálására, legyen szó turistáról vagy külföldi szakemberről.

Miért fontos a probléma megoldása az adott közösség számára?

Mind a tárgyalt növénycsoport, mind pedig az általuk okozott súlyos károk ez idáig ismeretlenek Magyarországon, csupán néhány szakember van tisztában ezeknek a növények által okozható veszélyekkel. Ez főleg annak tudható be, hogy hazánkban még nem jelentkeztek ezek a problémák nagy területen, csupán lokálisan. Az ismeretterjesztéssel megakadályozható, hogy hazánkban e növények ne okozhassanak komoly károkat mint pár Európai országban. Ennek első lépése, hogy felhívjuk az emberek figyelmét erre a potenciális veszélyre, majd a továbbiakban olyan kiadványokkal látjuk el, melyek segítik a faj jobb megismerését, illetve felismerését.

Több faj esetében bizonyított, hogy kilépve a lokális termálvízből terjedésnek indult a környező természetes vizekben és a közeljövőben ez több faj esetében várható. A folyamatos környezeti változások mindinkább kedvező feltételeket biztosítanak a növények elterjedésére, míg végül kiterjedt problémaként fog jelentkezni az egész országban.

Kik a munkafolyamatok felelősei?

A projekt összefogásáért és ellenőrzéséért, a szakemberek, a tervezők és nyomdák kiválasztásáért, valamint a megvalósítandó cél szakmai tartalmáért a projektvezető, Mocsi Ádám és a fajok hazai viszonylatban egyik legjobb ismerői: Vidéki Róbert és Danyik Tibor a felelős.

Mivel a téma speciális és ez idáig csupán igen kisszámú kutató foglalkozott Magyarországon átfogóan az adventív vízi- és hínárnövényekkel, a kiadványok szakmai tartalmát annak hitelessége érdekében, valamint a képi illusztrációkat , legyen az fotó vagy grafikai illusztráció, szakértők fogják elkészíteni.

Kik a pályázati cél megvalósításában résztvevők, kiket vonnak be a tevékenységbe?

Ahhoz, hogy az általunk megvalósítani kívánt célt teljesíteni tudjuk, és az általános, valamint a tudományosabb informálás sikeres legyen és elég nagy tömeget sikerüljön elérni vele, szükségünk lesz az érintett területeken jelenlévő önkormányzatok, fürdők, felsőoktatási intézmények, kutató állomások, nemzeti parkok, természetvédelmi- és horgász egyesületek bevonására. Ezeken a helyeken fognak megjelenni a kiadványok, melyek a téma megismerését szolgálják.

Írta: Danyik Tibor
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés


Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'includes/xmlmenu.class.php' (include_path='.:/usr/local/php5.2/lib/php') in /web/zszk/zszk.hu/index.php on line 89